Regulamin firmy i polityka prywatności

§1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Art. 1
Właścicielami cateringu dietetycznego FitPestka jest firma Aneta Jańczak Porady Dietetyczne ul. Franciszkańska 20, 67-200 Głogów
Art. 2
Przedmiotem zamówienia jest catering dietetyczny- FitPestka. Jest to zestaw składający się z 4 lub 5 posiłków, w zależności od zamówienia. Każdy posiłek jest osobno spakowany w plastikowe opakowania metodą zgrzewania firmy Metro Plast.
Posiłki od momentu dostarczenia do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce. Posiłki zachowują ważność do 48h.

§2 ZAMAWIANIE CATERINGU FitPestka

Art. 1
Zamówić można osobiście, telefonicznie lub przy pomocy strony
Art. 2
Zamówienia telefoniczne są przyjmowane od poniedziałku do piątku od 7:30 do 17:00 pod numerem telefonu 691523126.
Art. 3
Zamawiający osobiście lub telefonicznie jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane potrzebne do złożenia zamówienia oraz możliwości skontaktowania się z klientem.
Art. 4
W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych klient jest zobowiązany poinformować o tym dietetyka Anetę Jańczak przed złożeniem zamówienia lub podczas jego realizacji.
Art. 5
W razie zatajenia problemów zdrowotnych przez klienta firma Aneta Jańczak Porady Dietetyczne nie bierze odpowiedzialności za efekty diety.
Art. 6
Płatności odbywają się kartą, przelewem lub gotówką.
Art. 7
Wpłata na konto firmy Aneta Jańczak Porady Dietetyczne za catering FitPestka jest ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez zamawiającego i równoznaczne z rozpoczęciem realizowania zamówienia.
Art. 8
Firma Aneta Jańczak Porady Dietetyczne zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia w przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie.
Art. 9
Po złożeniu zamówienie osobiście, telefonicznie lub przy pomocy strony i dokonaniu płatności, klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail. E-mail podsumowujący zamówienie jest zobowiązujący, i zawiera: nr zamówienia, datę złożenia zamówienia, wybór diety, okres umowy, adres dostawy, godziny dostawy.
Art. 10
Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić w ciągu 24 godzin. Po upływie tego terminu klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.
Art. 11
Zamówienie cateringu FitBoxONe może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.
Art.12
Dla osób trenujących z Łukaszem Michałowskim 5% rabatu

§3 DOSTAWA

Art. 1
Dostawa zestawów FitPestka odbywa się codziennie od godziny 17 i obejmuje teren Głogowa oraz wiosek ościennych.
Art. 2
Brak odbioru diety pod wyznaczonym adresem lub zmiana adresu w dniu dostawy wiąże się z dodatkowym kosztem 20 zł lub innym adekwatnym do adresu dostawy oraz możliwym opóźnieniem dostawy.
Art. 3.
Jeżeli zamówią Państwo więcej niż jedną dietę (tj. więcej niż jeden zestaw porcji na osobę) pod ten sam adres – każda z osób otrzyma 5% rabatu.
Art. 4.
W przypadku zamówienia diety na cały miesiąc i opłacenia jej z góry – przysługuje Państwu 5% rabatu.

§4 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Art. 1
Odwołanie zamówienia cateringu FitPestka następuje osobiście lub telefonicznie na dwa dni robocze przed faktyczną realizacją zamówienia do godziny 15:00.
Art. 2
Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie lub osobiście do godz. 15:00 na jeden dzień roboczy wcześniej przed faktyczną datą realizacji zamówienia.
Art. 3
Zmiana zamówienia cateringu FitPestka może nastąpić tylko raz w czasie trwania umowy.
Art. 4
W przypadku rezygnacji z zamówienia cateringu FitPestka w trakcie jego trwania, każdy zrealizowany dzień zamówienia zostaje rozliczany w kwotach regularnych obowiązujących przy zamówieniach miesięcznych, a kwota do zwrotu obniżona zostaje o wysokość podatku VAT (8%)
Art. 6
Klient ma prawo do zawieszenia dostaw na czas określony adekwatnie do okresu umowy. Informację o zawieszeniu należy składać telefonicznie lub mailowo z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nie wywiązania się z terminu zamawiający jest obciążony kosztami dziennego zestawu oraz kosztami dodatkowymi opisanymi w § 3.
Art. 5
Wszelkie zmiany w zamówieniu są potwierdzane drogą mailową w e-mailu podsumowującym dokonane zmiany.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.

2.Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Poradnia Zdrowego Żywienia dietetyk Aneta Jańczak z siedzibą w Głogowie.

3.W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH

1.Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.

2.Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@fitpestka.pl.

4.Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

5.Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6.Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7.Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

§ 3 PLIKI COOKIES

1.Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2.Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.

3.Witryna stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Poradnia Zdrowego Żywienia dietetyk Aneta Jańczak w celu optymalizacji działań.

4.Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki
    cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5.Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.